Een begroting is een overzicht van de verwachte financiële gevolgen van een plan.

Vrijwel alle organisaties maken begrotingen. De regering vertaalt haar plannen voor een nieuw kalenderjaar in de rijksbegroting. Een samenvatting daarvan staat bekend als de ‘Miljoenennota’.