Werknemers hebben (meestal) vanaf hun 65ste jaar recht op pensioen.

Dit pensioen is opgebouwd uit twee delen: