Bedrijfskosten, of kosten, zijn de in geld gemeten waarde van de bij de productie opgeofferde productiemiddelen.

Door de brutowinst van een bedrijf te verminderen met de (bedrijfs)kosten vinden we de nettowinst.