Een bedrijf is een zelfstandige organisatie die gericht is op het leveren van goederen en diensten aan derden.

Een kenmerk van een bedrijf is dat de verkoopprijs die voor de geleverde goederen respectievelijk diensten wordt ontvangen, voldoende is om de productie te financieren.

Wanneer de desbetreffende organisatie naar winst streeft, spreken we van een onderneming.

De figuur geeft de samenhang tussen de begrippen organisatie, bedrijf en onderneming weer. Organisatie is het meest ruime begrip.