Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen van een organisatie op een bepaald tijdstip.

Elk bedrijf is wettelijk verplicht jaarlijks een balans op te stellen.

De figuur geeft een zeer vereenvoudigde opstelling van een balans.Een balans heeft twee zijden: