De bv of besloten vennootschap is ‘een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven en de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.’

De aandeelhouders brengen met hun inleg samen het eigen vermogen van de bv bijeen. Als bewijs van hun aandeelhouderschap worden ze ingeschreven in een aandeelhoudersregister dat de bv bijhoudt.