Het assortiment is het geheel van producten dat een producent aanbiedt.

Het assortiment maakt deel uit van het productbeleid van de marketingmix.

Zie ook:
- product