Een annu´teit is een gelijkblijvend periodiek te betalen bedrag dat een interest- en een aflossingsdeel bevat.

Het kenmerk van een annu´teitenlening is dat periodiek steeds hetzelfde bedrag (de annu´teit) aan de geldgever wordt betaald.
Omdat de annu´teit een aflossingsbestanddeel bevat, daalt de periodiek verschuldigde rente, terwijl tegelijkertijd de aflossingen steeds groter worden.

De figuur illustreert het verloop van aflossingen en rentebetalingen van een annu´teitenlening groot Ç 10.000, interest 10%, looptijd 10 jaar. De annu´teit wordt steeds aan het eind van een jaar betaald.