De algemene reserve is de reserve die ontstaat door winstinhouding.

In dit schema vind je een voorbeeld van de verdeling van de winst van vennootschappen.Een deel van de winst gaat naar: