De agioreserve geeft aan voor welk bedrag aandelen tegen een hogere prijs dan de nominale waarde zijn geplaatst.

Voorbeeld
Op de volgende balans zien we dat voor een bedrag van 20 miljoen aandelen tegen een hogere prijs dan de nominale waarde zijn verkocht.De agioreserve maakt deel uit van het eigen vermogen van een nv of bv.

Zie ook:
- disagio