Afval wordt gevormd door de grondstoffen die tijdens het productieproces verloren gaan.

Afval kan niet meer worden gebruikt bij de productie waarvoor de grondstof oorspronkelijk was bedoeld. Afvalverwijdering kan kosten met zich meebrengen. Wanneer afval als grondstof kan dienen voor een ander bedrijf heeft het nog een opbrengst. De afvalkosten dalen door deze opbrengst.

Voorbeeld
Bij de productie van houten meubelen gaat een deel van het hout verloren in de vorm van zaagsel en schaafsel. Beide worden door dierspeciaalzaken verkocht als vulling voor de hokken van kleine huisdieren, zoals hamsters.
Door het ontstaan van afval maken we onderscheid tussen: Voorbeeld
Voor de vervaardiging van een product XL bedraagt het netto-grondstoffenverbruik 170 kg. Tijdens de productie ontstaat afval van 15% van het bruto-grondstoffenverbruik. Het afval is waardeloos. De waarde van de grondstoffen is € 2,85 per kg grondstof. Bereken de grondstofkosten van een product XL.

Voor een efficiënte oplossing van dit probleem moeten we ons realiseren dat de hoeveelheid grondstof die in het product terug te vinden is (170 kg) gelijk is aan 85% van het bruto-grondstoffenverbruik.

Bruto-grondstoffenverbruik 100%
Afval  15%
Netto-grondstoffenverbruik 85%   = 170 kg
Bruto-grondstoffenverbruik:   100   × 170 kg = 200 kg
85

Grondstofkosten: 200 × € 2,85 = € 570