De afschrijvingsmethode is de wijze waarop de totale afschrijvingen worden toegerekend aan de perioden.

En van de afschrijvingsmethoden is de methode van de lineaire afschrijvingen. Hierbij wordt elk jaar een vast percentage van de aanschafwaarde afgeschreven.