De totale afschrijvingskosten op een duurzaam productiemiddel zijn gelijk aan het verschil tussen de aanschafwaarde van het duurzame productiemiddel en de restwaarde.

Voorbeeld
Begin januari 2001 schaft een bedrijf een bestelwagen aan voor  30.000.
De economische levensduur wordt geschat op vier jaar.
De restwaarde schat men op 6.000.

De totale afschrijvingen bedragen dan:
Aanschafwaarde 30.000
Restwaarde -   6.000
Totale afschrijvingen    24.000

Deze afschrijvingen moeten worden verdeeld over de economische levensduur van de bestelwagen. Op welke wijze dat gebeurt is afhankelijk van de gebruikte afschrijvingsmethode.

De jaarlijkse afschrijvingskosten bestaan uit het bedrag dat in een bepaald jaar wordt afgeschreven en in dat jaar ten laste van het bedrijfsresultaat komt.

Zie ook:
- duurzame productiemiddelen