Afroompolitiek houdt in, dat voor een nieuw product aanvankelijk een hoge prijs wordt gevraagd, waarna deze prijs vervolgens geleidelijk wordt verlaagd om steeds nieuwe kopersgroepen te bereiken.

Deze vorm van prijsbeleid wordt vaak toegepast bij nieuwe producten, waarvan de producent een voorsprong heeft op zijn concurrenten en waarvan aanvankelijk nog geen grote aantallen op de markt kunnen worden gebracht. In de regel gaat het om duurzame consumptiegoederen.

Afroompolitiek kan alleen worden toegepast wanneer de producent een duidelijke voorsprong op zijn concurrenten heeft. Deze zullen immers (aangelokt door de relatief hoge prijs) trachten ‘tot de markt toe te treden’ door het product na te maken.

Zie ook:
- penetratiepolitiek
- prijsbeleid
- marketingmix