In geval van afnemerskrediet geeft de afnemer krediet aan de leverancier.

Hier moet eerst betaald worden en daarna volgt pas de tegenprestatie van de leverancier. Afnemerskrediet komt vooral voor bij dienstverlening. De dienstverlener kan immers zijn dienst niet meer terugnemen als de afnemer achteraf niet kan of wil betalen.

Voorbeelden
- verzekeringspremies
- abonnementen
- lesgelden
- toegangskaartjes
- treinkaartjes