Aflossingen zijn de terugbetalingen van vreemd vermogen (of schulden of leningen).

We onderscheiden onder meer: