De activa zijn de bezittingen van een organisatie.

We onderscheiden:

De figuur geeft voorbeelden van verschillende activa, zoals die op de balans van een bedrijf kunnen voorkomen.