Een accijns is een heffing op het gebruik van bepaalde goederen.

Accijns wordt onder meer geheven op dieselolie, benzine, en alcohol.

Accijnzen zijn kosten, maken deel uit van de kostprijs en daarmee van de verkoopprijs.

Zie ook:
- omzetbelasting