Het probleem van de aansprakelijkheid handelt over de vraag wie (of welke instantie) de aangegane verplichtingen van een organisatie moet nakomen.

We onderscheiden in dit verband:
Zie ook:
- hoofdelijke aansprakelijkheid