Het aandelenvermogen is de totale nominale waarde van het maximaal aantal door een nv of bv uit te geven aandelen.

De balans van een nv of bv kan inzicht geven in: Voorbeeld
De figuur geeft het verband tussen de samenstellende delen van het eigen vermogen van een nv of een bv. De aandelen hebben een nominale waarde van 2.Het aantal aandelen dat maximaal kan worden geplaatst bedraagt:
   500 miljoen    1 aandeel = 250 miljoen aandelen.
2
Er zijn geplaatst:     200 miljoen    1 aandeel =
 2
100 miljoen aandelen.

Deze aandelen (of een deel ervan) zijn geplaatst met een agio van in totaal 20 miljoen. De gezamenlijke aandeelhouders hebben een eigen vermogen bijeengebracht van   220 miljoen.

Overigens kan het aandelenvermogen bestaan uit verschillende soorten aandelen.
Zo onderscheiden we: Zie ook:
- aandelen in portefeuille
- agioreserve