Een aandelenemissie is de uitgifte van aandelen.

Bij een emissie ontvangt de emitterende organisatie in de regel gelden van degenen die de desbetreffende aandelen of obligaties kopen.

Een emissie kan gebeuren: