Aandelen zijn deelnamen in het eigen vermogen van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.

In het spraakgebruik wordt met ‘aandeel’ vaak het ‘aandeelbewijs’ bedoeld.