Het aandeelhoudersregister is een register dat wordt bijgehouden door bedrijven (nv of bv) die aandelen op naam uitgeven.

In het register zijn vermeld ‘naam, adres en woonplaats’ van de aandeelhouders en de grootte van hun deelneming.

De bv is verplicht een aandeelhoudersregister bij te houden.