Aandeelbewijzen zijn bewijsstukken, meest op papier, waarmee de bezitter kan aantonen dat hij aandeelhouder is.

De praktische betekenis van deze aandeelbewijzen is sterk afgenomen. Tegenwoordig vraagt vrijwel geen enkele aandeelhouder meer om feitelijke levering van het aandeelbewijs. De eigendomsrechten op de aandelen worden bijgehouden in de bankcomputers. De aandeelhouders ontvangen afschriften van hetgeen over hun effectenbezit in die computers is opgenomen.

Bij een aandeelbewijs hoort een dividendblad. Dat bevat een aantal genummerde dividendbewijzen, die elk recht geven op een aandeel in de winst. Als de nv het dividend van een bepaald jaar beschikbaar stelt, geeft ze daarbij tevens aan welk dividendbewijs daarvoor moet worden ingeleverd.