Op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is de gehele bevolking verzekerd tegen het risico van bijzondere ziektekosten.

Hierbij gaat het om geneeskundige risico’s die niet via het ziekenfonds of de normale ziektekostenverzekering zijn gedekt, bijvoorbeeld langdurig verblijf in een inrichting en instellingen voor gehandicapten.