De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom.

Op grond van deze wet krijgt iedereen die 65 jaar wordt van overheidswege een (basis)pensioen.
Voor velen geldt dat dit pensioen wordt aangevuld met een bedrijfspensioen.

De AOW behoort tot de volksverzekeringen.