Een bedrijf gebruikt zijn duurzame activa gedurende meerdere jaren. De uitgaven voor de aanschaf en installatie van duurzame productiemiddelen spreidt het bedrijf over de hele economische levensduur van de desbetreffende duurzame productiemiddelen. Bij deze spreiding kan men rekening houden met het tempo waarin het productiemiddel slijt.

Zie ook:
- slijtage
- restwaarde
- technische levensduur