Een aandeel is de deelname in het eigen vermogen van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap. In het spraakgebruik worden met ‘aandelen’ vaak de aandeelbewijzen bedoeld.