Plaatsing ŕ pari van aandelen of obligaties is het ‘verkopen’ van deze effecten tegen de nominale waarde door de organisatie (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap) die de effecten in omloop brengt.

Zie ook: