's Rijks schatkist is de bankgirorekening die de Staat bij De Nederlandsche Bank aanhoudt.

Al het betalingsverkeer van de centrale overheid (belastingontvangsten¸ stortingen op staatsleningen¸ betaling van ambtenarensalarissen en subsidies) lopen via deze bankgirorekening.