Met een zwarte markt hebben we te maken wanneer de verhandeling van bepaalde goederen of diensten zich onttrekt aan de officiële waarneming.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn aan te wijzen voor het ontstaan van een zwarte markt. Steeds weer is eigen gewin in het spel: