Zorguitgaven zijn de uitgaven aan de volksgezondheid¸ waaronder gezinsverzorging en voorzieningen voor gehandicapten en ouderen.

De financiering van de 'zorg' gebeurt vooral door middel van de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ).


Uitgaven aan zorg vergeleken met de Rijksbegroting