De Ziektewet voorziet in de uitbetaling van ziekengeld aan werknemers die door ziekte¸ ongeval of gebrek niet kunnen werken.

De Ziektewet geldt alleen voor werknemers voor wie de werkgever op grond van de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte niet verplicht is tot loondoorbetaling. Voor vrijwel iedere werknemer geldt dat bij ziekte de werkgever in principe gedurende 52 weken het loon moet doorbetalen.

Wanneer de werknemer na 52 weken nog arbeidsongeschikt is¸ is er geen recht meer op ziekengeld dan wel loondoorbetaling. De werknemer krijgt dan een uitkering op grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.