Een ziektekostenverzekering is een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte.

De kosten van ziekte kunnen (zeker wanneer je in een ziekenhuis terechtkomt¸ langdurig onder behandeling van een arts staat of langdurig medicijnen moet gebruiken) zeer hoog zijn.

In Nederland kennen we daarom voor werknemers met een inkomen beneden een bepaald bedrag op grond van de Ziekenfondswet de verplichting zich aan te melden bij een ziekenfonds.

Degenen die niet verplicht verzekerd zijn¸ kunnen zich vrijwillig tegen ziektekosten verzekeren via een particuliere ziektekostenverzekering.