Het doel van de Ziekenfondswet (ZFW) is een goede geneeskundige verzorging voor werknemers met een inkomen beneden de loongrens.

De Ziekenfondswet zorgt voor verstrekkingen in natura. Dat wil zeggen dat er geen geld wordt uitbetaald aan de verzekerden¸ maar dat zij gebruik kunnen maken van bepaalde gezondheidsvoorzieningen¸ zoals hulp van een huisarts¸ geneesmiddelen¸ behandeling en verpleging in een ziekenhuis.

In het algemeen zijn behalve de werknemer ook de partner (gehuwd of samenwonend) en de kinderen meeverzekerd. De werknemer met een inkomen beneden de premiegrens is 'verplicht verzekerd'.

De Ziekenfondswet wordt uitgevoerd door ziekenfondsen.

De ZFW is een werknemersverzekering.


Werknemersverzekeringen als onderdeel van de sociale zekerheid