Ziekenfondsen zijn de instanties die de Ziekenfondswet (ZFW) uitvoeren.

De werknemer die op grond van de ZFW verplicht verzekerd is¸ meldt zich aan bij een ziekenfonds. Dit fonds zorgt onder meer voor de inning van de premie.