Het wisselkoersbeleid is het beleid dat een overheidsinstantie (in de regel de centrale bank) voert ten aanzien van de externe waarde van haar valuta.

De Europese Centrale Bank bijvoorbeeld voert het beleid ten aanzien van de externe waarde van de euro.

De externe waarde of buitenwaarde van de euro is de waardeverhouding van de euro en de valuta's van andere landen.

De hoogte van de wisselkoers van de euro is als zodanig geen doelstelling van beleid van de ECB. Het wisselkoersbeleid is dienstig aan het bereiken van een stabiel prijspeil binnen de Economische en Monetaire Unie.