De vergelijking van de totale winst vinden we door van de vergelijking van de totale opbrengsten de vergelijking van de totale kosten af te trekken.

Voorbeeld

Van een bepaald bedrijf gelden in een periode de volgende opbrengsten- en kostenvergelijkingen:

TO = 25¸50q

TK = 5¸50q + 200.000

De totale de winstvergelijking vinden we als volgt:

TW = TO - TK

TW = 25¸50q - 5¸50q - 200.000

TW = 20q - 200.000

Betekenis van de symbolen:

TO totale opbrengst TK totale kosten TW totale winstWinstberekening