Winstinflatie is de inflatie die wordt veroorzaakt doordat de aanbieders hun winstmarges verhogen.

Vooral bij gunstiger internationale concurrentieverhoudingen zullen aanbieders proberen hun winstmarges te verbeteren.

Bij de bestrijding van winstinflatie is de Prijzenwet het belangrijkste instrument van de overheid. Ze kan op grond van die wet zelfs elke prijsstijging volledig verbieden. Ondernemers die dan toch hun prijs verhogen¸ begaan een economisch delict en zijn derhalve strafbaar.