Euromunten en eurobankbiljetten zijn in Nederland en de overige EMU-landen wettig betaalmiddel. Dat betekent dat aanbod om hiermee te betalen niet mag worden geweigerd.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel: