De wet van Engel luidt: 'Naarmate het inkomen stijgt¸ daalt het percentage van het inkomen dat wordt besteed aan levensmiddelen.

De wet van Engel geldt voor alle noodzakelijke goederen.