De Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz)is een aanvulling op de Ziektewet.

Op grond van de Wulbz moet de werkgever 52 weken lang het loon van een zieke werknemer doorbetalen. In principe is dit 'ziekengeld' vastgesteld op 70% van het bruto-dagloon.

Overigens is in de meeste CAO's geregeld dat het ziekengeld tot 100% wordt aangevuld.

De Wulbz is een werknemersverzekering.


Werknemersverzekeringen als onderdeel van de sociale zekerheid