De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) is een verplichte verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor iedereen die een zelfstandig beroep uitoefent.

Zoals de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) geldt voor werknemers¸ geldt de Waz voor degenen die niet in loondienst werken.

De Waz rekenen we tot de volksverzekeringen.


Volksverzekeringen als onderdeel van de sociale zekerheid