De Wet Toezicht Kredietwezen regelt het toezicht dat De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Bankwet 1998 moet uitoefenen op instellingen die kredieten verlenen (met name de banken).

Tot het kredietwezen rekent deze wet:

Met dit toezicht moet DNB