De Wet Toezicht Beleggingsinstellingen regelt het toezicht dat De Nederlandsche Bank (DNB) op grond van de Bankwet 1998 moet uitoefenen op beleggingsinstellingen.

Met dit toezicht moet DNB