Werknemersverzekeringen zijn sociale verzekeringen die uitsluitend gelden voor mensen die in loondienst zijn.

Tot de werknemersverzekeringen behoren:

Werknemersverzekeringen vormen samen met de volksverzekeringen de sociale verzekeringen.


Werknemersverzekeringen als onderdeel van de sociale zekerheid