Werknemersorganisaties zijn organisaties van werknemers in een bepaald bedrijf of een bepaalde bedrijfstak.

In de regel spreken we van vakbond.