Op grond van de Werkloosheidswet (WW) is iedere werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid.

De WW is een werknemersverzekering.

Iemand die onvrijwillig zijn baan verliest¸ ontvangt een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende loon.

De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de werkloze: naarmate men langer heeft gewerkt¸ is ook de duur van de WW-uitkering langer. Na afloop van de WW-uitkering valt de dan nog werkloze terug op een bijstandsuitkering.


Werknemersverzekeringen als onderdeel van de sociale zekerheid