Werkgevers hebben zich per bedrijfstak of per sector georganiseerd in werkgeversverenigingen. Deze verenigingen zijn weer aangesloten bij werkgeverscentrales. Tot voor kort kenden we in Nederland twee werkgeverscentrales: het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). Beide centrales zijn opgegaan in één organisatie¸ aangeduid als VNO-NCW.