De Wereldbank is een internationale instelling die als voornaamste doel heeft ontwikkelingslanden zachte leningen te verstrekken.

De bank trekt daartoe geld aan op de kapitaalmarkten van westerse landen. Voor veel projecten in de derde wereld¸ zoals irrigatieprojecten¸ waarbij nauwelijks aan particulier kapitaal is te komen¸ zijn ontwikkelingslanden aangewezen op de Wereldbank.